Em rất tốt nhưng cựa rất tiếc, té lóng

Gà cú đá với gà bướm, chạng gà 3k3 xanh đỏ đá đồng xổ độ...

Phương Tóc Dài có pha thả gà đi vào lòng người

Thật là một ngày không mau cho Phương Tóc Dài khi chiến kê gãy giò....

Anh em đá tang lộn bên rồi, chết không hay biết

Thông tin gà xanh Số kg: 3k450 Màu mạng: Gà vàng Đá bạc: Xổ đá...

Que vs điều xổ 100 triệu, gà lai vs gà Việt

Thông tin gà xanh Số kg: 3k5 Màu mạng: Điều chân thau Đá bạc: Xanh...

Điều chân vàng vs điều chân thau, xổ độ 30 chai

Thông tin gà xanh Số kg: 3k420 Màu mạng: Điều chân thau Đá bạc: Đá...