Em rất tốt nhưng cựa rất tiếc, té lóng

Gà cú đá với gà bướm, chạng gà 3k3 xanh đỏ đá đồng xổ độ 30 ttriệu, bồ gà casino 67 cpc1. Ra ngoài cả hai cũng đá đồng qua lại đến khi thả gà. Kết thúc chóng vánh chỉ sau một tay nước la đã có kết quả gà cú thắng gà bướm té lóng. 

Nói chung gà bướm dá cũng khá hay, nhưng không có cựa tịch nên bị đối thủ kết liểu bằng pha té lóng cổ. Gà vịt hơn thua nhau chỗ đó, đá nhiều chưa chắc là ăn, chỉ cần đá thật chính xác thì cơ hội trở về với chủ sẽ nhiều hơn. Anh em hãy theo dõi website ALO789 BET để xem đá gà trực tiếp mỗi ngày nha.